T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Bölüm Sorumluları

Güncelleme Tarihi: 25/10/2019

KALİTE BÖLÜM SORUMLULARI

Başh.Yrd.Ecz.Aykut ÇAVDAR

Sağlıklı Çalışma Yaşamı – Kurumsal Yapı

Uzm.Dr.Zehra SALİHOĞLU DOĞAN

Ameliyathane

Uzm.Dr.Burcu BAYRAMOĞLU

Acil Servis

Uzm.Dr.Göksu Yavuz ABDİOĞLU

Patoloji Laboratuvarı

Uzm.Dr.Zeynep AKYÜZ

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Uzm.Dr.Şaban YAYLA

Biyokimya Laboratuvarı

Müdür Yard.Yaşar ASLAN

Atık Yön. – Dış Kaynak Kull. – Otelcilik Hizm. Erişim

Zöhre ALTUN

Güvenli Raporlama – Doküman Yönetimi

Müdür Yard.N.Cansu ÖZTÜRK

Tıbbi Kay.Arşiv – Bilgi Yön.

Müdür Yard.Faruk Levent ÇAKIR

Dış Kaynak Kullanımı

Sibel KOCAL

Kalite Yönetimi – Bölüm Bazlı Göstergeler

Zöhre ALTUN

Klinik Göstergeler-Bölüm Bazlı Göstergeler

Funda SARI

Psikiyatri Servisi

Hatice KARAN

Kadın Doğum Servisi

Nurcan ÜÇÜNCÜ

Genel Cerrahi Servisi

Sevilay DEMİR

Kardiyoloji – F.T.R. Servisi

Tülin ŞENER

Çocuk Servisi

Nevin İSKEFİYELİ

Dahiliye Servisi

Emine ŞERAS

Palyatif 2 Servisi

Nevin KARBUZ

Göğüs – Enfeksiyon – Cildiye Servisi

Nilgün ÖZDEMİR

Nöroloji Servisi

Nilüfer ÇOLAK

Palyatif Servis 1

İfakat ÇAĞLAYAN

Beyin Cerrahi – Üroloji Servisi

Asiye MOLLAMEHMETOĞLU

Ortopedi – K.B.B. – Göz Servisi

Memnune SİYAH

Diyaliz Ünitesi

Aysun ARIKAN

Hizmete Erişim

Derya ÇAĞLAR

Sterilizasyon Ünitesi

Alpaslan DEĞERMENCİ

Radyasyon Güvenliği

Gökhan UZUN

Transfüzyon Ünitesi

Şeyma EMİROĞLU

İlaç Yönetimi

Şengül MUMCU

Enfeksiyon Kontrol

Arzu ŞEN

Eğitim – Hasta Hakları

Selçuk BAYRAKTAR

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Ayşe ÇİFT

Dahili Yoğun Bakım

Nurcan BALCI ÇAKIR

Cerrahi Yoğun Bakım

Zeynep ÇALIK

Yenidoğan Yoğun Bakım

Selçuk BAYRAKTAR

Risk Yönetimi

Cafer DEMİRCİ

Malzeme ve Cihaz Yön. – Tesis Yön.

Ahmet BULUT

Yaşam Sonu Hizmetler

Aynur ÜÇÜNCÜ

Endoskopi Ünitesi

Emine BÜNYATOĞLU

Acil Servis

Yurdanur MEMİŞ

Ameliyathane

Ahmet BERBER

Anestezi

Aynur ÜÇÜNCÜ

Endoskopi Ünitesi